Trung tâm đăng kiểm 29-11D

Cập nhật 11:37, Thứ hai Ngày 3, Tháng 10, 2016

Thông tin và hình ảnh chi tiết của Trung tâm đăng kiểm 29-11D , một trong những đại lý khu vực phía bắc của CRC

TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM 29-11D 

Thông tin chi tiết liên hệ:


Địa chỉ: Km31 – QL6 - Đông Sơn - Chương Mỹ - Hà Nội 
Điện thoại: 0433600678 
Di động: 0934 566 839

Hình ảnh của CRC tại TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM 29-11D 

Lỗi vào trung tâm đăng kiểm 29-11d

 

Lối vào trung tâm đăng kiểm 29-11d

Khu vực đăng kiểm của 29-11d

khu vực đăng kiểm

Asign của CRC tại 29-11D