Trung tâm đăng kiểm 29-07D

Cập nhật 10:55, Thứ hai Ngày 3, Tháng 10, 2016

Thông tin và hình ảnh chi tiết của Trung tâm đăng kiểm 29-07D , một trong nhưng đại lý khu vực phía bắc của CRC

TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM 29-07D 
Địa chỉ: Thôn Du Nội - Xã Mai Lâm - Đông Anh - Hà Nội 

Thông tin liên hệ:


Điện thoại: 0437660123 
Di động: 0934 566 839

Một số hình ảnh của CRC tại TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM 29-07D 

khu vực đăng kiểm

hình ảnh đăng kiểm 2

Hình ảnh 3 Trạm đăng kiểm

Hình ảnh asign tại tram đăng kiểm

Asign CRC tại trạm đăng kiểm 29-07D

khu vực đăng kiểm