Selfie cùng CRC

Cập nhật 12:05, Thứ hai Ngày 17, Tháng 4, 2017

Danh sách khách hàng tham gia sự kiện: Selfie cùng CRC

STT Khách Hàng Điện thoại Voucher Hạn sử dụng Tình Trạng
01 Nguyễn Văn Dũng 090 852 9009 50k 200k 12/04/2017 - 12/10/2017 Hiệu lực